COVID-19 update | mogelijk vertraagde zendingen meer info

Hoe lang moet de kluis bescherming bieden tegen brand?