Elektronisch codeslot Salvus Torino doet niets, funtioneert niet

Om het codeslot van de Salvus Torino te bedienen moet eerst het slot uit de batterijspaarstand worden ontwaakt met <*> vervolgens code gevolgd door <enter>.

Om te openen: <*> 1 2 3 4 5 6 <enter>

Batterijen

Bij zwakke batterijen lijkt het alsof het slot nog goed functioneert. Het geeft immers piepjes, lampjes branden en er is geen foutmelding na het invoeren van de gebruikerscode. Echter doordat de batterijen onvoldoende vermogen hebben kan het sluitwerk niet worden geopend. Vervang de batterijen door nieuwe A-merk batterijen (bij voorkeur Duracell). 

Nadat nieuwe batterijen in de houder zijn geplaatst, dient u deze even rond te draaien zodat deze goed contact maken. Het komt voor dat de batterijen in de houder zitten, maar het slot op geen enkele toetsaanslag reageert. Dan is er slecht contact of zijn de batterijen uiteraard geheel leeg.


Categorieën: Na aankoop en ontvangst Mijn kluis gaat niet open