Zijn uw kostbaarheden veilig opgeborgen? Veel huishoudens hebben geen idee van de waarde van de spullen die zij in huis hebben. Met ‘waarde’ hebben we het niet alleen over financiële waarde, maar ook over eigendommen die vooral emotionele waarde met zich meedragen. Lees in dit artikel welke eigendommen vallen onder ‘kostbaarheden’ en ‘waardevolle eigendommen’, wat verzekeraars vergoeden in geval van diefstal én wat u kunt doen om deze eigendommen extra te beschermen tegen diefstal.

In dit artikel vindt u antwoord op de volgende vragen

 1. Wat zijn risicovolle kostbare eigendommen?
 2. Hoe bepaalt u de waarde van deze eigendommen?
 3. Waarom is de totale waarde van de kostbaarheden belangrijk?
 4. Wat is waardeberging en welke waardebergingen zijn er?
 5. Is een inboedelverzekering niet voldoende om mijn inboedel te beschermen?
 6. Wat keert de verzekering uit in geval van diefstal?
 7. Waar moet u op letten bij het kiezen van een geschikte kluis voor uw kostbare eigendommen?

Welke spullen vallen er onder waardevolle eigendommen?

Het antwoord op deze vraag is lastiger dan het lijkt, want welke spullen vallen er nu daadwerkelijk onder waardevolle spullen, of zoals verzekeraars het noemen: ‘diefstalgevoelige inboedel’? Om daar achter te komen hebben wij de voorwaarden van de inboedelverzekering van de volgende 8 verzekeringsmaatschappijen nagelopen.

 • Centraal beheer
 • Verzekeruzelf.nl
 • Reaal
 • Klaverblad
 • ING/Nationale Nederlanden
 • FBTO
 • Univé
 • Interpolis

Uit onze analyse blijkt dat zij bijna allemaal dezelfde zaken als diefstalgevoelige inboedel beschouwen:

 • Apparatuur voor beeld of geluid (zoals radio’s en telecommunicatieapparatuur)
 • Informatiedragers (zoals computersoftware en geheugenkaarten)
 • Computers, spelcomputers, tablets en laptops (ook toebehoren zoals printers en speakers)
 • Navigatieapparatuur en toebehoren
 • Foto- en filmapparatuur & toebehoren
 • Mobiele telefoons, smartphones, PDA’s en toebehoren
 • Muziekinstrumenten
 • Motorrijtuigen zonder kenteken
 • Sieraden en horloges
 • Sportuitrusting en sportattributen
 • Optische instrumenten zoals verrekijkers
 • Medische instrumenten
 • Kunst, schilderijen, antiek (geen meubels) en verzamelingen

Disclaimer: Dit exacte lijstje wordt niet door alle verzekeraars als diefstalgevoelige inboedel beoordeeld. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw verzekeraar om zeker te weten welke spullen uw verzekeringsmaatschappij als risicovol beschouwd.

Sieraden, kunst en muzieksintrumenten

In het lijstje hierboven worden ook sieraden, kunst en muziekinstrumenten genoemd, maar deze vallen in veel gevallen onder een speciale categorie binnen inboedel en zijn vanwege het extra hoge risico tot een lager bedrag verzekerd. Deze extra categorie binnen de inboedelverzekering omvat vaak de volgende typen spullen:

 • Sieraden
 • Horloges
 • Muziekinstrumenten
 • Kunst
 • Schilderijen
 • Antiek
 • Edelstenen
 • Munten
 • Verzamelingen
 • Medische instrumenten

Veel verzekeraars bieden wel de mogelijkheid om deze spullen extra te verzekeren, maar dit levert uiteraard een hogere premie op. Dan is er alsnog een maximaal bedrag dat de verzekeraar uitkeert als deze spullen beschadigen of gestolen worden. Het is daarom raadzaam om, zover mogelijk, deze zaken veilig in een kluis te bewaren.

De waarde bepalen van uw sieraden en andere kostbare eigendommenrekenmachine met kassabonnetje

Vaak beseffen huishoudens niet hoeveel waardevolle spullen zij in huis hebben. Zo kan de waarde van de eigendommen al snel oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Nu u weet welke spullen er tot kostbare eigendommen behoren kunt u bepalen wat de waarde van de kostbare eigendommen in uw woning is.

Het bepalen van de exacte waarde van de spullen in uw woning is niet gemakkelijk. Vaak raken bonnen kwijt waardoor u niet meer weet wat alles gekost heeft. Een alternatief is dan om het product online of in een winkel op te zoeken en de verkoopprijs ervan te noteren. Nadat de waarde van alle spullen op het lijstje genoteerd zijn kunnen de bedragen worden opgeteld. Grote kans dat het bedrag hoger is dan u had gedacht.

Waarom is de totale waarde van de aanwezige juwelen en kostbaarheden belangrijk?

De totale waarde van de kostbaarheden die u in huis bewaard is van belang bij het afsluiten van een geschikte inboedelverzekering/kostbaarhedenverzekering, maar ook bij het bepalen van de benodigde indicatie waardeberging van de kluis. In veel gevallen dekt de verzekering namelijk een veel lager bedrag dan u aan waardevolle spullen in huis heeft. Een kluis is dan noodzakelijk om uw eigendommen te beschermen tegen diefstal.

Het totaalbedrag van de kostbaarheden is het bedrag waar de kluis minimaal bescherming voor moet bieden. Het bedrag waar een kluis voor geschikt is wordt de maximale indicatie waardeberging genoemd. Aan de maximale waardeberging zit een certificering verbonden die de kluis toegekend krijgt als hij succesvol getest is. Deze certificering is natuurlijk belangrijk voor de veiligheid van de inhoud van de kluis, maar verzekeringsmaatschappijen kijken hier ook naar.

Houdt bij het bepalen van de benodigde waardeberging van de kluis rekening met de nabije toekomst, wellicht dat u binnenkort meer waardevolle spullen aanschaft en de waardeberging hoger dient te zijn.

Verschillende waardebergingen voor inbraakwerende kluizen voor kostbaarheden

Inbraakwerende kluizen worden door onafhankelijke instanties getest volgens Europese richtlijnen. Daarbij krijgen ze een certificering toegekend die aangeeft in welke mate de kluis bescherming biedt tegen aanvallen van buitenaf. Aan iedere certificering hangt een bedrag dat de maximale waardeberging voor kostbaarheden van de kluis initieert. In de tabel hieronder ziet u een overzicht van de Europese certificeringen.

Normering Waardeberging (Nederland en België) Toepassing
EN 14450 Contant geld Kostbaarheden  
Klasse S1 € 2.500 € 5.000 privé- en klein zakelijk gebruik
Klasse S2 € 5.000 € 9.000 privé- en klein zakelijk gebruik
EN 1143-1      
Klasse 0 € 7.000 € 14.000 privé- en klein zakelijk gebruik
Klasse I € 10.000 € 20.000 privé- en klein zakelijk gebruik
Klasse II € 25.000 € 50.000 zakelijk gebruik
Klasse III € 45.000 € 90.000 zakelijk gebruik
Klasse IV € 75.000 € 150.000 zakelijk gebruik
Klasse V € 125.000 € 250.000 zakelijk gebruik
Klasse VI € 250.000 € 500.000 zakelijk gebruik

Een gecertificeerde kluis herkent u aan het label dat aan de binnenzijde van de kluis is aangebracht. Zie onderstaande afbeelding voor een uitleg van het label.

Kluiscertificering NEN-EN label

Is een inboedelverzekering voor kostbaarheden niet voldoende?

Voorkomen is ook in dit geval beter dan genezen. Als uw eigendommen gestolen zijn is de kans erg klein dat u deze ooit nog terugziet. Zeker als het om spullen met emotionele waarden zoals familiesieraden gaat voorkomt u liever dat deze gestolen worden dan dat u hier (een deel van) de waarde van terugkrijgt.

Inbreker zoekt door juwelen

Ieder verzekerd persoon gaat er vanuit dat de opgelopen schade en gestolen spullen door de verzekeraar vergoedt worden. In werkelijkheid valt de vergoeding in veel gevallen flink tegen. Dit komt doordat verzekeringsmaatschappijen vaak niet de volledige waarde vergoeden, maar slechts een deel daarvan.

In het geval van inbraak maakt de gedupeerde een lijst met de gestolen goederen die aan de politie en de verzekeraar gestuurd wordt. De verzekering bepaalt aan de hand van die lijst welk bedrag er wordt uitgekeerd. Afhankelijk van hoe oud de spullen zijn keert deze de nieuwwaarde/vervangingswaarde of de dagwaarde uit. Voor sieraden kan er ook een smeltwaarde worden uitgekeerd.

 • Nieuwwaarde/vervangingswaarde: De kosten om een object op dit moment te moeten vervangen.
 • Dagwaarde: Als een gestolen object minder dan 40% van de nieuwaarde waard is wordt de dagwaarde uitgekeerd. De dagwaarde wordt berekend aan de hand van de afschrijvingstabel van een productsoort.
 • Smeltwaarde: De waarde van het materiaal van de sieraden als ze gesmolten zijn + eventuele stenen in de sieraden.

Opvallend is dat Nationale Nederlanden gedurende 10 jaar de nieuwwaarde uitkeert en daarna overstapt op de 40% regeling. ZNWB en Centraal Beheer keren het eerste jaar de nieuwwaarde uit en stappen daarna over op de 40% regeling.

Wat keren verzekeraars uit in geval van diefstal?

Mocht het in het onverhoopte geval tóch voor komen dat uw kluis tijdens een inbraak wordt opengebroken en de inhoud gestolen wordt, dan zijn er maar enkele verzekeraars die een hoger bedrag uitkeren dan als de gestolen spullen niet in een kluis opgeslagen lagen. Er worden dan bepaalde eisen aan de kluis gesteld, waaronder dat de kluis Europees gecertificeerd is. Volgens de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering van de onderzochte verzekeraars gelden de volgende maximale vergoedingen.

Centraal beheer

Bij Centraal beheer maakt het voor diefstalgevoelige inboedel geen verschil of ze in een kluis liggen. Sieraden, horloges, wearables, edelmetaal, edelstenen en munten zijn wel tot een hogere waarde gedekt als ze in een kluis liggen.

 Centraal beheer Maximale vergoeding zonder kluis Maximale vergoeding met kluis
Diefstalgevoelige inboedel €35.000 €35.000
Sieraden, horloges & wearables €5.000

EN 1143-1 Grade I kluis: €20.000 per object

EN 1143-1 Grade II kluis: €200.000 per object

Edelmetaal, edelstenen & munten €7.500

EN 1143-1 Grade I kluis: €20.000 per object

EN 1143-1 Grade II kluis: €200.000 per object

Verzekeruzelf.nl

Bij verzekeruzelf.nl bent u per gebeurtenis tot €125.000 verzekerd. Als sieraden aanvullend verzekerd zijn dienen ze in een kluis opgeborgen te zijn. Het maakt voor andere objecten voor de dekking geen verschil of ze in een kluis opgeborgen zijn.

Reaal

Bij Reaal is uw inboedel per gebeurtenis tot €125.000 verzekerd. Per productgroep is een maximum genoemd, dat maximum kunt u per productgroep uitbreiden. Dan betaalt u uiteraard meer premie. Het maakt voor de dekking geen verschil of u uw kostbaarheden in een kluis bewaard.

 Reaal Max. vergoeding zonder kluis
Sieraden €2.500
Computer- en audiovisuele apparatuur €10.000
Film- en fotoapparatuur en optische instrumenten €10.000
Kunst, antiek en verzamelingen €15.000
Muziekinstrumenten €15.000

Klaverblad

Bij Klaverblad geldt geen maximaal verzekerd bedrag. Wel wordt er per productgroep een maximaal verzekerd bedrag genoemd, afhankelijk van het type inboedelverzekering dat is afgesloten. Het bewaren van kostbaarheden in een kluis maakt geen verschil.

 Klaverblad Royaal pakket Budget pakket
Sieraden en horloges €6.000 €2.000
Elektronische apparatuur Geen maximum €3.000
Verzamelingen Geen maximum €1.000
Muziekinstrumenten, antiek, schilderijen en kunst Geen maximum €1.000

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden vergoedt per gebeurtenis maximaal €100.000, ongeacht of het om het basispakket of all-in pakket gaat. Het maakt daarbij niet uit of de eigendommen in een kluis liggen of niet.

 Nationale Nederlanden All-in Basis
Sieraden en horloges €15.000 €5.000
Verzamelingen, kunst, antiek en muziekinstrumenten €15.000 €15.000
Audiovisuele en computerapparatuur €15.000 €7.500

FBTO

Bij FBTO bent u verzekerd tot een maximum van €150.000, mits de woning bouwkundig of elektronisch beveiligd is. Indien dat niet het geval is dan is de inboedel tot onderstaande maxima gedekt. Het gebruik van een kluis heeft geen invloed op de dekking.

 FBTO Maximale vergoeding zonder kluis
Sieraden en juwelen €5.000
Apparatuur en originele computersoftware €15.000
Kunst, schilderijen, antiek en verzamelingen €15.000

Univé

Bij Univé is de diefstalgevoelige inboedel in 2 categorieën verdeeld:

 • Sieraden & horloges
 • Overige kostbare inboedel (beeld- en geluidsapparatuur, antiek, kunst, foto- en filmapparatuur, verzamelingen & muziekinstrumenten)

De maximale vergoeding vindt u in de tabel hieronder. Als uw eigendommen een hogere waarde hebben dan dient u dit aan te geven en heeft u de mogelijkheid om een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Uiteraard tegen een hogere premie.

Een kostbaarhedenverzekering kan worden afgesloten voor specifieke kostbare zaken. Deze worden dan op het polis blad genoemd.

Het gebruik van een kluis heeft geen invloed op de maximale dekking.

 Univé All-in Basis
Sieraden en horloges €5.000 €5.000
(Audio-) apparatuur en overige €10.000 €10.000

Interpolis

Bij Interpolis is de inboedel verdeeld in 3 groepen die ieder hun maximale dekking hebben. Bij Interpolis geldt voor twee productgroepen een hogere dekking als ze in een kluis bewaard worden.

 Interpolis Max. vergoeding zonder kluis Max. vergoeding met EN 1143-1 Grade II gecertificeerde kluis
Diefstalgevoelige inboedel €35.000 €35.000
Sieraden, horloges en wearables €15.000 €200.000 per object
Edelmetaal, edelstenen en munten €7.500 €200.000 per object

Conclusie polisvoorwaarden inboedelverzekeringen

Er zijn maar weinig verzekeraars die een hogere vergoeding uitkeren als gestolen kostbaarheden in een kluis opgeborgen waren. Indien uw verzekeraar een hoger bedrag uitkeert als de gestolen kostbaarheden in een kluis opgeborgen waren is het zeer aan te raden om dit dan ook te doen. Keert uw verzekeraar geen hoger bedrag uit als de gestolen spullen in een kluis lagen? Dat is dan nog meer reden om uw eigendommen in een gecertificeerde kluis te bewaren.

Een inbraakwerende kluis voor waardevolle spullen kiezen

Er zijn veel verschillende kluizen waar u uit kunt kiezen, maar ze zijn lang niet allemaal even veilig. Kies daarom, zoals verzekeraars ook verplichten, voor een Europees gecertificeerde kluis (ook wel eurokluis genoemd). Dan weet u zeker dat de kluis getest is en uw eigendommen daadwerkelijk goed beschermd zijn.

Gecertificeerde LIPS kluis met certificaten

Gecertificeerde LIPS kluis met certificeringen aan de binnenzijde

Bij de keuze voor een eurokluis voor uw kostbaarheden zijn er een aantal zaken waar u aan moet denken. De belangrijkste zaken zijn de volgende:

 • De benodigde waardeberging
 • De verankering van de kluis aan de woning
 • Het formaat
 • Het type slot

De benodigde waardeberging

Zoals eerder toegelicht is de waardeberging van de kluis erg belangrijk voor de bescherming van de inhoud en (indien van toepassing) voor de verzekeraar. Wees bij de investering in een kluis niet zuinig, het gaat om de bescherming van uw dierbare en kostbare eigendommen.

De verankering van de kluis

Kluizen onder de 1000kg moeten verankerd worden om te voorkomen dat ze in hun geheel gestolen worden. Afhankelijk van de plek waar u de kluis gaat plaatsen dient u te controleren of hij daar op de juiste wijze verankerd kan worden. De kluis moet aan een stevige en vaste betonnen vloer en/of muur verankerd worden. Controleer daarom of de kluis via de vloer, muur of beide verankerd kan worden.

Het benodigde formaat van de kluis

In het lijstje met diefstalgevoelige inboedel heeft u kunnen zien welke spullen daartoe behoren. Door van tevoren te bepalen welke spullen u in de kluis wilt opbergen kunt u de grootte van de kluis daarop afstemmen. Houdt zoals eerder gezegd rekening met de nabije toekomst: kies een iets grotere kluis dan u nodig heeft zodat er nog waardevolle eigendommen bij kunnen.

Een slot kiezen voor de kluis

Tot slot kunt u het type kiezen waarmee u de kluis vergrendeld. Er zijn meerdere typen sloten waar u uit kunt kiezen. De meest voorkomende zijn:

 • Dubbelbaard sleutelslot
 • Elektronisch codeslot
 • Een combinatie van 2 sloten

Het gaat er bij de keuze van het slot om welk type slot u het prettigst vindt en waar u zich het veiligst bij voelt. Alle sloten zijn namelijk even veilig.

De beste kluis voor uw toepassing

Als u weet welke objecten u in de kluis wilt bewaren, wat de waarde van deze objecten is en waar u de kluis wilt plaatsen kunt u een kluis gaan kiezen. In onze webshop hebben wij een zeer groot aanbod met gecertificeerde kluizen voor uw kostbare eigendommen. Neem een kijkje en kies het exemplaar dat het beste bij uw wensen aansluit.

Bekijk ons gehele assortiment gecertificeerde inbraakwerende kluizen